Polski (Polish) English Deutsch (German) Français (French)
kontakt

Giełda Wynalazków

Giełda Wynalazków

Organizatorzy:

Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kolejna edycja:

11-12 luty 2014r.

Miejsce:

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 

 

Patronat Honorowy:

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pan Janusz Piechociński

Minister Gospodarki

oraz

Rada Główna Instytutów Badawczych

Informacja o przebiegu XXI GIEŁDY WYNALAZKÓW 2014

 

Zapraszamy do zapoznania się z KATALOGIEM tegorocznej edycji Giełdy

XXI Giełda Wynalazków

Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości

Centrum Nauki Kopernik/Warszawa, 11-12 luty 2014r.

Patronat Honorowy :


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Pan Janusz Piechociński

Minister Gospodarki

oraz

Rada Główna Instytutów Badawczych

 

 

W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości.

Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w mijającym roku. Giełda Wynalazków przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami  innowacyjnymi. Na stoiskach Giełdy nagrodzone wynalazki prezentowane będą w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów.

11 lutego 2014 roku odbędzie się oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2013, połączone z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom.

W uroczystości uczestniczyć będą wystawcy Giełdy Wynalazków – laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2012 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe.  Inauguracja Giełdy Wynalazków 2013 odbędzie się w Sali Audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik.

Ramowy  program Giełdy Wynalazków 2014

Dzień 1.  11  lutego 2014

Oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków, połączone z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom (Sala Audytoryjna Centrum Nauki Kopernik)

Goście: Laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego i innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, wydawnictwa prasy ogólnej i specjalistycznej.

 • Powitanie gości i uczestników
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
 • Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Patentowego RP
 • Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz statuetek wyróżnionym twórcom wynalazków za aktywność promocyjną  oraz za uzyskany medal złoty z wyróżnieniem
 • Wystąpienie dwóch przedstawicieli laureatów targów
 • Prezentacja wynalazków gościom honorowym oraz wywiady z dziennikarzami na stoiskach Giełdy
 • Koktajl

Dzień 2.  12  lutego 2014  –  NAUKA DLA GOSPODARKI- DZIEŃ OTWARTY

 • Dzień otwarty dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, mediów i innych zwiedzających.

Zapraszamy do udziału

 • artykuły gospodarstwa domowego
 • automatyka
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenia
 • biologia
 • budownictwo
 • chemia
 • dydaktyka
 • edukacja
 • ekologia i ochrona środowiska
 • elektronika, energetyka, energia elektryczna, energia odnawialna
 • fotografika
 • grafika
 • hydraulika
 • informatyka
 • inżynieria
 • magazynowanie
 • mechanika
 • medycyna, zdrowie
 • metalurgia
 • narzędzia
 • opakowania
 • pielęgnacja ciała, kosmetyki
 • produkty codziennego użytku
 • produkty czystości, produkty sanitarne
 • produkty gosp. domowego
 • przemysł chemiczny
 • przemysł odzieżowy
 • przemysł samochodowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł włókienniczy
 • reklama
 • rolnictwo, ogrodownictwo
 • rozwiązania dla biznesu
 • sport, gry, wypoczynek i rekreacja
 • sztuka, wyposażenie wnętrz i design
 • telekomunikacja
 • transport
 • urządzenia przemysłowe
 • inne
 • Jednostki sfery nauki
 • Przemysł (mikro, małe średnie oraz duże przedsiębiorstwa)
 • Twórcy indywidualni
 • Młodzi wynalazcy

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ostatniej edycji Giełdy

KATALOG 2013

 

Informacja o przebiegu XX JUBILEUSZOWEJ GIEŁDY WYNALAZKÓW 2013

Dane kontaktowe:

Wprowadź kod z obrazka
konferencje i misje gospodarcze konkursy wynalazczości
Giełda Wynalazków

Organizatorzy:

Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kolejna edycja:

11-12 luty 2014r.

Miejsce:

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 

 

Patronat Honorowy:

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pan Janusz Piechociński

Minister Gospodarki

oraz

Rada Główna Instytutów Badawczych

Informacja o przebiegu XXI GIEŁDY WYNALAZKÓW 2014

 

Zapraszamy do zapoznania się z KATALOGIEM tegorocznej edycji Giełdy

XXI Giełda Wynalazków

Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości

Centrum Nauki Kopernik/Warszawa, 11-12 luty 2014r.

Patronat Honorowy :


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Pan Janusz Piechociński

Minister Gospodarki

oraz

Rada Główna Instytutów Badawczych

 

 

W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości.

Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w mijającym roku. Giełda Wynalazków przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami  innowacyjnymi. Na stoiskach Giełdy nagrodzone wynalazki prezentowane będą w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnej, ulotek, tablic informacyjnych, folderów.

11 lutego 2014 roku odbędzie się oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2013, połączone z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom.

W uroczystości uczestniczyć będą wystawcy Giełdy Wynalazków – laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2012 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe.  Inauguracja Giełdy Wynalazków 2013 odbędzie się w Sali Audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik.

Ramowy  program Giełdy Wynalazków 2014

Dzień 1.  11  lutego 2014

Oficjalne otwarcie Giełdy Wynalazków, połączone z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom (Sala Audytoryjna Centrum Nauki Kopernik)

Goście: Laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego i innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, wydawnictwa prasy ogólnej i specjalistycznej.

 • Powitanie gości i uczestników
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
 • Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Patentowego RP
 • Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz statuetek wyróżnionym twórcom wynalazków za aktywność promocyjną  oraz za uzyskany medal złoty z wyróżnieniem
 • Wystąpienie dwóch przedstawicieli laureatów targów
 • Prezentacja wynalazków gościom honorowym oraz wywiady z dziennikarzami na stoiskach Giełdy
 • Koktajl

Dzień 2.  12  lutego 2014  –  NAUKA DLA GOSPODARKI- DZIEŃ OTWARTY

 • Dzień otwarty dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, mediów i innych zwiedzających.

Zapraszamy do udziału

 • artykuły gospodarstwa domowego
 • automatyka
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenia
 • biologia
 • budownictwo
 • chemia
 • dydaktyka
 • edukacja
 • ekologia i ochrona środowiska
 • elektronika, energetyka, energia elektryczna, energia odnawialna
 • fotografika
 • grafika
 • hydraulika
 • informatyka
 • inżynieria
 • magazynowanie
 • mechanika
 • medycyna, zdrowie
 • metalurgia
 • narzędzia
 • opakowania
 • pielęgnacja ciała, kosmetyki
 • produkty codziennego użytku
 • produkty czystości, produkty sanitarne
 • produkty gosp. domowego
 • przemysł chemiczny
 • przemysł odzieżowy
 • przemysł samochodowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł włókienniczy
 • reklama
 • rolnictwo, ogrodownictwo
 • rozwiązania dla biznesu
 • sport, gry, wypoczynek i rekreacja
 • sztuka, wyposażenie wnętrz i design
 • telekomunikacja
 • transport
 • urządzenia przemysłowe
 • inne
 • Jednostki sfery nauki
 • Przemysł (mikro, małe średnie oraz duże przedsiębiorstwa)
 • Twórcy indywidualni
 • Młodzi wynalazcy

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ostatniej edycji Giełdy

KATALOG 2013

 

Informacja o przebiegu XX JUBILEUSZOWEJ GIEŁDY WYNALAZKÓW 2013

Dane kontaktowe:

Wprowadź kod z obrazka